PRISTATYMAS TĄ PAČIĄ DIENA!*

Kategorijos

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

8.1 Pristatymas į namus, ofisą ar kitą pasirinktą vietą:

8.1.1 Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.1.2 Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus, ofisą ar kt. vietą paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.

8.1.3 Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos gali būti apmokestinamos atskirai, prieš tai informavus Klientą. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas.

8.1.4 Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 16 dalyje).

8.1.5 Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei užsakomų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (tiesa, šiuo atveju, taikoma papildoma priemoka, apie kurią Pirkėjas bus informuotas iš anksto).

8.1.6 Pastatymas tą pačią dieną. Galioja tik Vilniaus mieste ir rajone, tik užsakius prekes ir apmokėjus užsakymo sumą iki einamosios dienos 11 valandos ir tik tuo atveju, jei prekių likutis yra pakankamas.

8.1.7 Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.

8.1.8 Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu.

8.1.9 Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui.

8.1.10 Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje „Grąžinimas ir garantija“.

8.1.11 Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

8.1.12 Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

8.1.13 Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

8.1.14 Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.1.15 Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.1.16 Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.2 Prekių atsiėmimas UAB „IT sistemos“ buveinėje:

8.2.1 Pirkėjo pasirinkimu, elektroninėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB „IT sistemos“ buveinėje.

8.2.2 Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu arba SMS žinute apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

8.2.3 Prekių paruošimo atsiėmimui terminai yra nurodyti prie užsakomų Prekių arba, atskirais atvejais, suderinami su Pirkėju elektroniniu paštu.

8.2.4 Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas jei užsakymas apmokėtas iš anksto ir 5 (penkias) dienas jei užsakymas bus apmokamas atsiėmimo vietoje po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

8.2.5 Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją įmonės buveinėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

8.2.6 Atsiimant Prekes įmonės buveinėje Pirkėjas turi:

(a) nurodyti užsakymo numerį;

(b) pateikti asmens tapatybės dokumentą.

8.2.7 Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

8.2.8 UAB „IT sistemos“ buveinių, kuriose galima atsiimti Prekes sąrašas pateikiamas skiltyje „Kontaktai“.

8.2.9 Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

(a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

(b) Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.2.10 Nekokybiškos Prekės, kurių kokybės neatitikimų nebuvo galima pastebėti apžiūrint juos 8.2.9 punkte numatyta tvarka, grąžinami į tą pačią UAB „IT sistemos“ buveinę, kurioje minėtos Prekės ir buvo atsiimtos.